Banking and capital markets contacts in Hong Kong

Assurance

Adams Chan

Partner, PwC Hong Kong

+[852] 2289 2784

Email

Amy Yeung

Partner, PwC Hong Kong

+[852] 2289 1245

Email

Antoinette Hoon

Partner, Hong Kong, PwC Hong Kong

+[852] 2289 2742

Email

Benson Cheng

Partner, PwC Hong Kong

+[852] 2289 3128

Email

Cindy Ngan

Partner, Hong Kong, PwC Hong Kong

+[852] 2289 2749

Email

Ho Kee Fu

Partner, PwC Hong Kong

+[852] 2289 2721

Email

Keith Chau

Partner, PwC Hong Kong

+[852] 2289 1215

Email

James Tam

Banking and Capital Markets Leader, Hong Kong, PwC Hong Kong

+[852] 2289 2706

Email

Monica Ng

Partner, PwC Macau

+[853] 8799 5158 / +[852] 2289 1218

Email

Peter Li

Partner, Hong Kong, PwC Hong Kong

+[852] 2289 2982

Email

Raymond Poon

Partner, PwC Hong Kong

+[852] 2289 1223

Email

Risk Assurance

Gary Ng

Partner, PwC Hong Kong

+[852] 2289 2967

Email

Kenneth Wong

Mainland China and Hong Kong Digital Trust & Risk - Cybersecurity and Privacy Leader, PwC Hong Kong

+[852] 2289 2719

Email

Tax

Rex Ho

Asia Pacific Financial Services Tax Leader, PwC Hong Kong

+[852] 2289 3026

Email

Deals

Chris ST Chan

Financial Services Markets Leader, GBA Services, PwC Hong Kong

+[852] 2289 8388 / +[86] (10) 6533 8388 / +[86] (755) 8261 8388

Email

Matthew Phillips

Mainland China and Hong Kong Financial Services Leader, PwC Hong Kong

+[852] 2289 2303

Email

Consulting

Albert Lo

Hong Kong Financial Services Consulting Leader, PwC Hong Kong

+[852] 2289 1925

Email

Risk and Regulation

Adams Chan

Partner, PwC Hong Kong

+[852] 2289 2784

Email

Albert Lo

Hong Kong Financial Services Consulting Leader, PwC Hong Kong

+[852] 2289 1925

Email

Emily Lam

Partner, Hong Kong, PwC Hong Kong

+[852] 2289 1247

Email

Ho Kee Fu

Partner, PwC Hong Kong

+[852] 2289 2721

Email

Michael Footman

Partner, PwC Hong Kong

+[852] 2289 2747

Email

Follow us