Yale  Xu

Yale Xu

Partner, PwC China

Contact details

Tel: +[86] (10) 6533 5622

Email